METAL BIS Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wyrobów ze stali austenitycznej”METAL BIS Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wyrobów ze stali austenitycznej”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa: III. „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”
Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”
Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”
Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wyrobów ze stali austenitycznej” Celem projektu jest wzmocnienie innowacyjności, a przez to utrzymanie przewagi konkurencyjnej na rynku poprzez wdrożenie do przemysłu niestosowanej dotąd, innowacyjnej technologii obróbki chemicznej stali austenitycznych. W efekcie nastąpi wdrożenie do oferty spółki innowacji produktowej: wyrobów ze stali austenitycznych o znacząco ulepszonych parametrach technicznych, innowacyjnych co najmniej w skali terytorium RP.

Beneficjent: METAL BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość projektu:

Wydatki ogółem: 3 270 000,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 3 270 000,00 PLN
Wkład Unii Europejskiej: 1 798 500,00 PLN

Przedmiotem projektu spółki METAL BIS jest realizacja inwestycji technologicznej, polegającej na wdrożeniu własnej nowej technologii obróbki wyrobów ze stali austenitycznej, w szczególności w obszarze pasywacji i wytrawiania (bejcowania) oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyrobów.

Autorska technologia przedsiębiorstwa pozwoli na osiągnięcie unikalnych wartości parametrów technicznych wyrobów gotowych, takich jak: – wartość potencjału stanu pasywnego dla powierzchni wewnętrznych (wynik pasywacji), – wartość potencjału stanu pasywnego dla powierzchni zewnętrznych, znacząco przewyższających dostępne obecnie na rynku rozwiązania oferowane przez czołowych producentów.

Efektem projektu będzie wdrożenie do oferty firmy METAL BIS Sp. z o.o. znacząco ulepszonych produktów ze stali austenitycznej przy wykorzystaniu innowacyjnej metody produkcji.